สรจ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

 

            สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอมาประกอบพิธีอธิษฐานจิต ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด    ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว