สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

 

 

ไฟล์แนบขนาด
aitrmaas_2_pii_2560.pdf2.29 MB