ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ที่นี่

วันที่: 
Thu, 2017-07-20 (ทั้งวัน)

 ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว

เพื่อยื่นเอกสารวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560

 

www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/3057aa2fa60800c12a3267dd79e0936d.pdf

ภาพข่าว: