การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรื่อเทียบเท่า

วันที่: 
Fri, 2017-06-30 (ทั้งวัน)

 

ภาพข่าว: