สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2560

(มกราคม - มีนาคม 2560) 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_1_pii_2560_.rar8.84 MB