รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

 

ไฟล์แนบขนาด
1.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_pii_2559.pdf8.27 MB
2.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_pii_2559.pdf5.96 MB
3.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_pii_2559_phaakhphnwk.pdf3.73 MB