สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) 

ไฟล์แนบขนาด
1.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_4_pii_2559_hnaapk_.pdf6.73 MB
2.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_4_pii_2559_.pdf6.12 MB
3.raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_4_pii_2559_phaakhphnwk.pdf2.93 MB