สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)

 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) 

 

ไฟล์แนบขนาด
taaraangphaakhphnwk.pdf2.66 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu.pdf9.98 MB