รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_2_pii_2559.pdf8.58 MB