รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)

 

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_1_pii_2559.pdf8.81 MB