รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม - มีนาคม 2558)

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_1_pii_2558.pdf4.76 MB