รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์รายปี ประจำปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์รายปี ประจำปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม 2557)

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_pii_2557.pdf6.25 MB