รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_4_pii_2557_09_02_2015.pdf9.02 MB