รายงานสถานการณ์แรงงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 3 ปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_3_pii_2557..pdf2.04 MB