รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557)

     รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 2 ปี 2557 (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557)

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadkaalsinthu_aitrmaas_2_pii_2557.pdf2.67 MB